Kwaliteit

Hoe weet je of wij ons werk goed doen en jou de juiste begeleiding bieden? In de eerste plaats is dat een kwestie van vertrouwen. Wij gaan nog een stap verder en zijn daarom aangesloten bij de NBEC.

De NBEC is een branchecoöperatie van kleinschalige zorgondernemers. Ameco is ISO:9001:2008 gecertificeerd lid door deelname aan het NBEC Koepelcertificaat. Voor al onze cliënten samen is er bij de NBEC een cliëntenraad. We onderscheiden ons door onze professionele aanpak, met één iemand in de hoofdrol: dat ben jij, als cliënt.

Klachtenregeling
Door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn wij verplicht om een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te bieden aan cliënten. Het is ook verplicht om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke en door het Ministerie van VWS erkende geschillencommissie. Voor ons is dat Klachtenportaal Zorg (KPZ).

Een eventuele klacht proberen wij eerst samen op te lossen. Wij hebben ook een vertrouwenspersoon. Haar mailadres is vertrouwenspersoon@nbec.nl.
Komen wij er dan nog niet uit, dan kunnen wij allebei contact opnemen met KPZ via info@klachtenportaalzorg.nl.

Bij onze manier van werken gebruiken wij de Affectief Bewuste Benadering (ABB). We zijn ook gecertificeerd assessor en praktijkopleider.
Wij geloven in gezond (buiten) leven. Ameco is daarom lid van VELT – de Vereniging van Ecologisch Leven en Tuinieren.

Algemene voorwaarden

Regels geven houvast. Daarom staan onze algemene voorwaarden en ons privacyreglement netjes op papier. Natuurlijk mag jij ze inzien. Vraag er gerust om via mail.

“Wij gaan altijd een stap verder”

Groeien door doen?