Kwaliteit

Om alles goed en snel te organiseren werken wij samen met Zorg Kan Anders, net als wij een klein, zelfstandig bedrijf met heel veel ervaring. Zorg Kan Anders is een onderdeel van Zorgboerderij Bij Bram in Ameide. Wij delen een aantal kernwaarden: aandacht voor ieders individuele situatie; werken zonder wachtlijst; samenwerking met familie, vrienden, buren en andere naasten; korte communicatielijnen binnen en buiten de organisatie en continuïteit vanuit een vast en hecht team.

Klachtenregeling
Door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn wij verplicht om een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te bieden aan cliënten. Het is ook verplicht om aangesloten te zijn bij een onafhankelijke en door het Ministerie van VWS erkende geschillencommissie. Voor ons is dat Klachtenportaal Zorg (KPZ).

Een eventuele klacht proberen wij eerst samen op te lossen. Wij hebben ook een vertrouwenspersoon. Haar mailadres is vertrouwenspersoon@nbec.nl.
Komen wij er dan nog niet uit, dan kunnen wij allebei contact opnemen met KPZ via info@klachtenportaalzorg.nl.

Bij onze manier van werken gebruiken wij de Affectief Bewuste Benadering (ABB). We zijn ook gecertificeerd assessor en praktijkopleider.
Wij geloven in gezond (buiten) leven. Ameco is daarom lid van VELT – de Vereniging van Ecologisch Leven en Tuinieren.

Algemene voorwaarden

Regels geven houvast. Daarom staan onze algemene voorwaarden en ons privacyreglement netjes op papier. Natuurlijk mag jij ze inzien. Vraag er gerust om via mail.

“Wij gaan altijd een stap verder”

Groeien door doen?